Bridge-Roedding
                                                            ♣                                                      ♥  ♠ 
Forside Turneringer Bestyrelsen Vedtægter Klubregler Nyheder Galleri Kontakt    

Klubregler
Mandags Bridge Rødding 

1.
Formålet med disse regler er:

 1. At
  sikre en god tone og orden mellem spillerne under afviklingen af turneringer i klubben.
 2. At
  hjælpe spillerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner og
 3. At
  hjælpe turneringsansvarlige med at disponere rigtigt og ensartet ved afvikling af turneringer
 4. Samt
  at give information/regler af praktisk art.


2.
Etik og etikette

God etikette før, under og efter spillet forventes af medlemmerne. Enhver spiller bør ved sin optræden tilstræbe, at alle får den størst mulige glæde ved turneringsbridge og ved klublivet i øvrigt. Det er uetisk at irettesætte eller belære såvel makker som modspiller under og efter spillet. Det samme gælder tegn og mishagsytringer, der tilkendegiver tilfredshed eller utilfredshed med en melding, et udspil eller et spillet kort. Det er god etikette at hilse på modspillerne, når man mødes ved spillebordet og efter runden at sige: "Tak for spillet."

3.
Uregelmæssigheder

Turneringslederen skal tilkaldes, så snart opmærksomheden er henledt på en uregelmæssighed.
Tilkaldelse af turneringslederen skal ske stilfærdigt, idet det er en naturlig del af turneringens afvikling. Der må ikke meldes eller spilles videre, før turneringslederen har truffet en afgørelse.

Spillerne må ikke selv afgøre en uregelmæssighed og efter et spils regnskab er sendt videre, må kun turneringslederen rette evt. fejl i regnskabet.

4.
Almindelige ordensregler

Det påhviler det enkelte medlem at behandle klubbens materiel skånsomt samt efter dagens spil at rydde op på eget bord og i øvrigt hjælpe med oprydning efter spillet.

Fejl og mangler meldes til bestyrelsen/ turneringslederen.